fnhp.net
当前位置:首页 >> 薄荷的薄多音字组词 >>

薄荷的薄多音字组词

[ báo ]1.厚度小的:~片.~饼.2.冷淡,不热情:~待.3.味道淡:~酒.4.土地不肥沃:~田.[ bó ]1.义同(一),用于合成词或成语,如“厚薄”,“浅薄”,“尖嘴薄舌”等.2.轻微,少:~礼.~产.~命.~寒.~酬.菲~.3.不庄重,不厚道:~夫.~幸(负心).~情.轻~.刻~.4.轻视:鄙~.厚今~古.5.不充实,不坚强:~弱.6.迫近:~近.~暮(傍晚).日~西山.7.古同“箔”,帘子.8.姓.[ bò ] [薄荷],多年生草本植物.茎和叶有清凉香味,可入药.

薄荷薄是多音字,他还可以很薄

薄雾 [ bó wù ] 淡薄的雾气;霾 刻薄 [ kè bó ] 待人处事挑剔、无情薄弱 [ bó ruò ] 指思想意志不坚定;单薄脆弱;单弱无力薄礼 [ bó lǐ ] 薄礼,汉语词目.注音:bó lǐ.释义:不丰盛的礼物,多用来谦称自己送的礼物.喷薄 [ pēn bó ] 1.汹涌激荡 2.

厚积薄发、 薄荷、 义薄云天、 如履薄冰、 薄情、 塑料薄膜、 薄饼、 日薄西山、 妄自菲薄、 凉薄、 薄荷脑、 红颜薄命、 厚此薄彼、 瘠薄、 薄暮、 薄幸、 菲薄、 薄膜、 薄雾、 对薄公堂、 薄纱、 尖酸刻薄、 薄暮冥冥、 薄弱、 薄酒、 喷薄、 薄葬、 厚古薄今、 稀薄、 鄙薄、 薄板、 绵薄、 喷薄欲出、 厚往薄来、 临深履薄、 薄命、 主薄

薄的多音字组词 薄(bò)薄荷、薄荷脑、龙脑薄荷 薄(bó)刻薄、单薄、喷百薄、浅薄、稀薄、菲薄 薄(báo)修薄、凉薄、嚣薄、忽薄、渝薄、猥薄 “薄”字的基本解释度:薄(báo) 厚度小的:薄问片.薄饼.冷淡,不热情:薄待.味道淡:薄酒.土地不肥沃:薄田.感情不深;冷淡.如:情分不薄;薄幸.薄(bó) 义同(一),用于合成词或成语,如“厚答薄”,“浅薄”,“尖嘴薄舌”等.轻微,少:薄礼.薄产.薄命.薄寒.薄酬.菲薄.不庄重,不厚道:薄夫.薄幸(负心).轻薄.刻薄.轻视:鄙回薄.厚今薄古.不充实,不坚强:薄弱.迫近:薄近.薄暮(傍晚).日薄西山.薄(bò ) 薄荷,多年生草本植物.茎和叶有清凉答香味,可入药.

薄的多音字词如下:1、[bó]薄雾、刻薄、薄弱、薄礼、菲薄、喷薄、瘠薄、鄙薄、浅薄.2、[bò]薄荷、薄荷脑、龙脑薄荷.3、[báo]薄饼、非薄、低薄、弊薄、纤薄、茧薄、华薄、薄厥、漂薄.扩展资料:薄,属于常用字.“薄”是古入声字,现代汉语有三个读音.本意是指草木丛生的地方,挨得很近,读作bó.1、引申指迫近、接近;2、又引申为轻微、少、轻视、看不起;3、假借指厚度小,读作báo,此音多用于口语;4、bò仅用于薄荷.

菲薄 fěi bó 妄自菲薄 wàng zì fěi bó 淡薄 dàn bó 鄙薄 bǐ bó 薄幸 bó xìng 微薄 wēi bó 薄荷 bò he 薄荷脑 bò he nǎo 凉薄 liáng báo 如履薄冰 rú lǚ báo bīng 瘠薄 jí báo 厚积薄发 hòu jī báo fā 厚薄 hòu báo

一、读音为[báo],薄字组词 薄片:厚度小的片.薄饼:厚度小的饼.薄待:冷淡,不热情.薄酒:味道淡的酒.薄田:不肥沃的田.二、读音为[bó],薄字组词 浅薄:肤浅.多指人的学识、修养等不深厚,很浅显 薄礼:意为不丰盛的礼物,多

薄多音字组词有:(1) báo①厚度小的::薄片.薄饼.薄雪.②冷淡,不热情: 薄待.③味道淡:薄酒.④土地不肥沃:薄田.(2)bó①义同一,用于合成词或成语,如"厚薄","浅薄","尖嘴薄舌"等.②轻微,少:薄礼.薄产.薄命.薄寒.薄酬.菲薄.③不庄重,不厚道:薄情.轻薄.刻薄.④轻视: 鄙薄.厚今薄古.⑤不充实,不坚强:薄弱.(3)bò薄荷 bò he组成唇形科的各种芳香植物中的任何一种;尤指薄荷属(mentha)的成员,可入药.

薄 báo 薄膜 薄饼 薄唇轻言 薄 bó 搏击 薄情 淡薄

gyzld.cn | qwrx.net | ldyk.net | qzgx.net | bycj.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fnhp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com