fnhp.net
当前位置:首页 >> 《氓》课文注音 >>

《氓》课文注音

诗经《氓》(máng) 氓(máng)之(zhī)蚩(chī)蚩(chī),抱(bào)布(bù)贸(mào)丝(sī). 匪(fěi)来(lái)贸(mào)丝(sī),来(lái)即(jí)我(wǒ)谋(móu). 送(sòng)子(zǐ)涉(shè)淇(qí),至

氓拼音:[méng]古代称民(特指外来的):~隶(充当隶役的平民).群~.[máng]〔流~〕见“流”.méng zhī chī chī ,bào bù mào sī .fěi lái mào sī ,lái jí 氓 之 蚩 蚩 ,抱 布

氓》 诗经《氓》 氓之蚩蚩,抱布贸丝. 匪来贸丝,来即我谋. 送子涉淇,至于顿丘. 匪我愆期,子无良媒. 将子无怒,秋以为期. 乘彼垣,以望复关. 不见复关,泣涕涟涟. 既见复关,载笑载言. 尔卜尔筮,体无咎言. 以尔车来,

参考: http://www.newxue.com/kewen/1255213654968.html 《氓》 诗经《氓》 氓之蚩蚩,抱布贸丝. 匪来贸丝,来即我谋. 送子涉淇,至于顿丘. 匪我愆期,子无良媒. 将子无怒,秋以为期. 乘彼垣,以望复关. 不见复关,泣涕涟

《氓》(máng) 诗经(shījīng)《氓》(máng) 氓(máng)之(zhī)蚩(chī)蚩(chī),抱(bào)布(bù)贸(mào)丝(sī). 匪(fěi)来(lái)贸(mào)丝(sī),来(lái)即(jí)我(wǒ)谋(móu). 送(sòng)子(zǐ

méng zhī chī chī ,bào bù mào sī .fěi lái mào sī ,lái jí 氓 之 蚩 蚩 ,抱 布 贸 丝 .匪 来 贸 丝 ,来 即 wǒ móu .sòng zǐ shè qí ,zhì yú dùn qiū .fěi wǒ qiān qī 我 谋 . 送 子 涉 淇 ,至 于 顿 丘 .匪 我 愆 期 ,zǐ wú liáng méi .jiāng yǔ wù nù ,

无知农家小伙子, 怀抱布匹来换丝. 其实不是真换丝, 找此借口谈婚事. 送你渡过淇水西, 到了顿丘情依依. 不是我要误佳期, 你无媒人失礼仪. 请你不要生怨气, 秋天为期我等你. 登上那堵破土墙, 面朝复关凝神望. 复关遥远不得见

在古代多读作méng,在现代多读作máng

氓 meng(二声) 蚩chi(一声) 愆期qianqi(一声)垣guiyuan(三声)卜bu(二) 筮shi(四声) 于嗟xujie(一声,二声)说tuo(一声)淇水汤汤qi shui shang shang(二,二,一,一)隰xi(二)

qiān qīěr bǔ ěr shìchéng bǐ guǐ yuán

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fnhp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com