fnhp.net
当前位置:首页 >> 《江畔独步寻花》 唐杜甫 >>

《江畔独步寻花》 唐杜甫

黄(huáng)四(sì)娘(niáng)家(jiā)花(huā)满(mǎn)蹊(xī),千(qiān)朵(duǒ)万(wàn)朵(duǒ)压(yā)枝(zhī)低(dī).留(liú)连(lián)戏(xì)蝶(dié)时(shí)时(shí)舞(wǔ),自(zì)在(zài)娇(jiāo)莺(yīng)恰(qià)恰(qià)啼(tí).

黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低.留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼.

江畔独步寻花【jiāng pàn dú bù xún huā】唐代:杜甫【táng dài :dù fǔ】 黄师塔前江水东,【huáng shī tǎ qián jiāng shuǐ dōng】春光懒困倚微风.【 chūn guāng lǎn kùn yǐ wēi fēng】桃花一簇开无主,【táo huā yī cù kāi wú zhǔ】可爱深红爱浅红

江畔独步寻花七绝句【唐】杜甫其一江上被花恼不彻,无处告诉只颠狂.走觅南邻爱酒伴,经旬出饮独空床.其二稠花乱蕊畏江滨,行步欹危实怕春.诗酒尚堪驱使在,未须料理白头人.其三江深竹静两三家,多事红花映白花.报答春光知有处

【诗歌名称】 江畔独步寻花 【创作时代】 唐代 【作者简介】 杜甫(712~770年),唐代诗人.字子美,河南府巩县(今河南巩义市)人.杜甫生逢开元盛世及安史之乱,一生颠沛流离,历尽磨难,他的诗广泛地记载了这一时期的现实生

其一 江上被花恼不彻,无处告诉只颠狂. 走觅南邻爱酒伴,经旬出饮独空床. 其二 稠花乱蕊畏江滨,行步欹危实怕春. 诗酒尚堪驱使在,未须料理白头人. 其三 江深竹静两三家,多事红花映白花. 报答春光知有处,应须美酒送生涯. 其四 东望少城花满烟,百花高楼更可怜. 谁能载酒开金盏,唤取佳人舞绣筵. 其五 黄师塔前江水东,春光懒困倚微风. 桃花一簇开无主,可爱深红爱浅红? 其六 黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低. 留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼. (一般常用这首) 其七 不是爱花即肯死,只恐花尽老相催. 繁枝容易纷纷落,嫩叶商量细细开.

【词语释义】1.独步寻花:独自一人一边散步,一边赏花2.黄四娘:杜甫四川浣花溪边时的女邻居3.蹊(xī):小路.4.娇:可爱的.5.恰恰:形容鸟叫声音和谐动听.6.留连:即留恋,舍不得离去.本诗句用来形容蝴蝶在花丛中飞来飞去,恋恋

《江畔独步寻花》是唐代大诗人杜甫所作的一组绝句诗,共七首.其中最著名的是第五首和第六首:“黄师塔前江水东,春光懒困倚微风.桃花一簇开无主,可爱深红爱浅红?”和“黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低.留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼."

《江畔独步寻花》是唐朝诗人杜甫所作的一组绝句诗,共七首.其一 江上被花恼不彻,无处告诉只颠狂.走觅南邻爱酒伴,经旬出饮独空床.释义:我被江边上的春花弄得烦恼不堪,无处讲述这种心倩只好到处乱走.来到南邻想寻找酷爱饮酒的

《江畔独步寻花》(其五) 唐代 杜甫 黄师塔前江水东,春光懒困倚微风.桃花一簇开无主,可爱深红爱浅红?【注释】 ⑴江畔:指成都锦江之滨.江畔独步:独自一人在江边散步.⑵塔:墓地.⑶一簇:一丛.⑷无主:没有主人.【诗意】

mqpf.net | dzrs.net | ymjm.net | 4405.net | ydzf.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fnhp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com